Activiteiten

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, biedt kansen aan kansarme vrouwen en stimuleert actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zontaclub Drenthe zich bezig met:
Advocacy, scholarschip en fundraising. Hieronder lees je wat we op deze gebieden doen.

Advocacy

Is het pleiten voor gelijke kansen en rechten. Wij zetten ons daarom actief in voor de VN campagne Orange the World.
Vanaf 25 november zijn er mondiaal 16 dagen acties om aandacht te vragen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Word ook #Medestander en teken mee: https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/

Beurzen en prijzen

• Amelia Earhart Fellowschip
• Women in Business Scholarschip
• Young Women in Public Affairs Award
• Women in STEM Scholarschip

Fundraising

Jaarlijks organiseren wij activiteiten om geld in te zamelen voor projecten die de maatschappelijke positie en het welzijn van vrouwen bevorderen.

In Assen hebben we de afgelopen jaren o.a. een pubquiz en een sponsordiner georganiseerd en olijfolie en tulpen verkocht.

Een deel van de opbrengsten gaat naar de internationale Zonta doelen en een deel komt ten goede aan ons lokale project: Kans voor Vrouwen in Assen

In 2015 heeft Zonta Drenthe het Ka-V-As fonds opgericht.
Het fonds stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer meedoen en erbij horen.

Zonta Drenthe beoogt met dit fonds dromen van vrouwen in Assen waar te maken. We willen vrouwen in onze directe omgeving een nieuwe kans geven in hun persoonlijke ontwikkeling naar werk of zelfontplooiing. Belangrijke voorwaarde is dat de aanvraagster niet zelf in de kosten kan voorzien. Voor meer informatie https://www.kavas.website/

Build a better world for women and girls