Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zontaclubs zich aan het motto: “bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes

Zontaclub Drenthe

In 1996 is onze club opgericht door een actieve groep vrouwen die zich in willen zetten voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd en dichtbij huis. De club bestaat uit leden uit verschillende beroepsgroepen, achtergronden en leeftijden.
Maandelijks komen we op de donderdagavond bij elkaar in Stadscafé De Pelikaan in Assen. We eten gezellig samen en bespreken inhoudelijke zaken. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een avond met een interessante lezing, waarbij ook andere belangstellenden welkom zijn.

Jaarlijks zetten wij ons binnen de stad actief in voor de wereldwijde campagne Orange the World, om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen. We hebben in Assen een heel goede samenwerking met Soroptimistclub Assen, Veilig Thuis Drenthe, Centrum Sexueel Geweld, gemeente Assen en provincie Drenthe.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In 2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.
Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.
Zontaclubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een bestuur bestaand uit democratisch door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN).

Build a better world for women and girls